Kontakt os

Udover direkte kontakt til de enkelte betyrelsesmedlemmer, kan Grundejerforeningen også kontaktes på nedenstående e-mail adresse:

Kontakt os gerne via mail, hvis du har nogle spørgsmål.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år, efter første år afgår 2 medlemmer ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.


Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægges formanden, kassereren og sekretæren et mindre honorar.